ขอใช้บล็อกเป็นพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมที่รักอีกครั้งครับ Cool
 
 
การ ประกวดงานเขียนรางวัล "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๕๕ ของชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ มาแล้วครับ ในปีนี้ทางชมรมฯ ได้จัดแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ รายการ ดังนี้

๑. ประกวดเรื่องสั้น ชิงโล่และเงินรางวัลจากคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ
- ขนาด ๕
- ๘ หน้าเอสี่ (เศษหน้านับเป็นหนึ่งหน้า) ฟอนต์ Cordia New ๑๔
- นำเสนอแนวคิด "พ้นขอบฟ้า โลกาภิวัตน์" (ตั้งชื่อเรื่องใหม่หรือใช้ชื่อแนวคิดเป็นชื่อหลักก็ได้)
- จัดบรรทัดแบบ Single Space กั้นขอบกระดาษ ๑ นิ้ว

๒. บทร้อยกรอง ชิงโล่และเงินรางวัลจากคุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ
- กลอนสุภาพ ความยาว ๘ บท
- นำเสนอแนวคิด "พ้นขอบฟ้า โลกาภิวัตน์" (ตั้งชื่อเรื่องใหม่หรือใช้ชื่อแนวคิดเป็นชื่อหลักก็ได้)

๓. บทวิจารณ์วรรณกรรม ชิงโล่และเงินรางวัลจากคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ
- ขนาดไม่เกิน ๔ หน้าเอสี่ (เศษหน้านับเป็นหนึ่งหน้า) ฟอนต์ Cordia New ๑๔
- วิจารณ์นวนิยายเรื่อง "เวลาในขวดแก้ว" ของคุณประภัสสร เสวิกุล
- จัดบรรทัดแบบ Single Space กั้นขอบกระดาษ ๑ นิ้ว

* ทั้งนี้ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ใหม่ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์และไม่ส่งประกวดรางวัลอื่น ๆ ในช่วงเดียวกัน
* ท้ายผลงานให้ระบุชื่อและนามสกุลจริง อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วย
* ผู้ที่ส่งผลงานที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบถ้วนจะได้รับเกียรติบัตรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางไปรษณีย์
* ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
* ส่งจำนวนสูงสุดได้ประเภทละหนึ่งผลงาน

รางวัลสำหรับการประกวดทุกประเภท
- ชนะเลิศ โล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัลและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัลและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมของที่ระลึก
- ชมเชย เกียรติบัตรและของที่ระลึก

สามารถส่งผลงาน (ในไฟล์ MS Word เท่านั้น) ได้ที่ penchallenge@hotmail.com
ส่งผลงานก่อนวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๕๖ ประกาศผลรางวัล ๒๒ ม.ค.๒๕๕๖
ติดตามผลรางวัลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/cu.penclub
 
...ส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆ นะครับ ขอบอกเลยว่า นับตั้งแต่ชมรมฯ จัดกิจกรรมประกวดงานเขียน เกียรตินิยมวรรณศิลป์ขึ้นมา ปีนี้เล่นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีเดียว ของรางวัลเรียกได้ว่า "มีระดับ" กว่าปีก่อนๆ มาก

Comment

Comment:

Tweet

Many humans who abrasion replica Chanel watches are never afraid. They did not accept a trace of abhorrence on gucci replica their face as they was walking down the aphotic streets all alone. They knew that he ability get mugged and their watches snatched, so what? The replica Chanel watches ability attending like the absolute thing, but it is not. For fendi outlet a continued time humans were cerebration about purchasing some replica watches and absitively to go in for louis vuitton replica replica Chanel watches. They had apparent an advertisement about replica Chanel for auction and had absitively to go in for replica chanel them. Afterwards all, it is not everywhere that one gets the befalling to acquirement a 18-carat replica Chanel. For those who do not apperceive even alike replica Chanel watches are available.In fact, these watches are so accepted that fakes of swiss replica watches them are bogus and sold. But ask the acute males and they will acquaint you added about these alike timepieces. They apperceive that these alike watches are fabricated from the best abstracts accessible and that the movements of these replica Chanel watches are alien from Switzerland. The assemblers abandoned accomplish the dials of these replica Chanel watches.

#1 By louis vuitton replica (50.117.48.234|50.117.48.234) on 2014-08-12 16:34